...
  • 26. března 2024

Co jsme se dozvěděli na besedě?

Tak už ani v Dolní Lutyni nebylo včera možné zaparkovat. Všichni totiž spěchali do sálu kulturního domu, aby se zástupci Czechinvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími diskutovali o dopadech případné stavby gigafactory, kterou výše uvedení představitelé nazývají „parkem“ 😉. Velká část našich sousedů a spoluobčanů se do sálu pro stanovený limit 200 osob vůbec nedostala. A co bylo dál? Byli jsme např. svědky upozornění, že se kompenzace mohou razantně snížit v případě referenda. Tak trochu snaha o zastrašení, a to defacto v úvodu.

Věřňovičtí i Dolnolutyňští občané se však nezalekli a téměř dvě hodiny se pohotově rvali s představiteli vyšší moci, kteří celý prostor potenciálního záboru viděli maximálně tak ze snímků z dronu. Proto je jim vcelku jedno, že zničí úrodnou půdu i krajinu v tak obrovském měřítku pro zájmy čistě strategické a bezohledné vůči těm, kterých se bezprostředně týkají. Jim by to také vadilo, kdyby zde žili a chápou nás… Musíme vyzdvihnout, že lidé přišli velmi dobře připraveni, debatovali ve věcné atmosféře se snahou vysvětlit, jaké jsou zdejší podmínky i bez nutnosti řady studií proveditelnosti – záplavové území, niva řeky Olše, chráněné území, již tak enormní znečištění ovzduší v obci a další. Emoce hýbaly celým sálem, což bylo pochopitelné. Leč, zaslepenost číslem 200 miliard a až nepochopitelná důvěra ve sliby pro nás tajného investora byla patrná.

Gigafactory zde z objektivních důvodů nemůže stát! Rozhodně by nebyla parkem ani dobrým sousedem. Přinášená oběť by byla příliš vysoká a navíc nevratná.

Celý videozáznam akce

Autor:
  • Petra Klusková
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli