...
 • 28. dubna 2024

Aktuální informace o našem právním zastoupení

Zakládáme si na absolutní transparentnosti. Proto s vámi sdílíme první report a soupis prací, které pro nás naše advokátní kancelář doposud provedla.

Je tomu přesně měsíc, kdy jsme absolvovali cestu do Brna na úvodní jednání s majiteli advokátní kanceláře. Tříhodinové seznamovací setkání s cílem vysvětlit celou situaci. Již zde bylo patrné, že problematika se rozvětvuje do jednotlivých právních oborů. Dotýká se změn stavebního zákona, problematiky zákona o životním prostředí, na krajské úrovni pak zásad územního rozvoje, na úrovni obce především její pravomoci a možnosti v rámci zákona o obcích, zákona o referendu jako takového. Taktéž bylo třeba zamyslet se nad rolí vzniklého spolku, jeho možnostech v celém procesu zapojení a především projednání právního zastoupení. Vše bylo příjemnější, neboť zásadní roli v tomto úvodním procesu sehrál advokát Mgr. Martin F. Duraj, rodák z Dolní Lutyně. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme se na právním zastoupení s kanceláří OYERS domluvili. Proběhlo ještě na straně AK posouzení možného střetu zájmů s jejími klienty, protože AK má pobočku také v Ostravě. Především také proto, že mají bohaté mnoholeté zkušenosti, tým tvoří špičkoví advokáti ve svém oboru. Strategické je také umístění, neboť umožňuje díky právnické fakultě Masarykovy univerzity možnost řadu situací konzultovat přímo s tvůrci mnoha zákonů, kteří zde působí. Bezesporu je výhodou také znalost AK v oblasti ústavního práva.

Téměř ve stejný okamžik jsme se na půdě naší radnice domluvili na možnosti vyhlásit místní referendum. Dali jsme radním příslib, že díky právnímu zastoupení zajistíme vypracování a specifikaci otázky/otázek. Následovaly na straně advokátní kanceláře tyto úkony:

 • Vypracování právní analýzy, vč. rešerše právní úpravy, literatury a studia skutkového stavu
 • Interní konzultace a formulace otázek pro místní referendum.
 • Analýza k referendu + položení otázek
 • Analýza referenda pro veřejnost + zkrácení otázek
 • Účast u jednání rady obce
 • Analýza pozměňovacích návrhů
 • Jednání v kanceláři (změna otázek pro referendum)
 • Konzultace postupu ve věci, porada ohledně formulace otázek v referendu
 • Analýza návrhu změn otázek do referenda

Je třeba podotknout, že do konečného vyúčtování za tento první dílčí úkol, tedy zpracování otázky do referenda, se nepromítlo více než 15 hodin času, které jsme trávili konzultacemi s advokáty nad celou problematikou.

Jsme přesvědčení, že právní zastoupení potřebujeme. Jen tak jsme schopni postihnout všechny možnosti obrany proti výstavbě GF a jednou provždy tyto myšlenky v samém zárodku zarazit.

Autor:
 • Martin Bohoněk
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli