...
  • 25. května 2024

Sněmovní kulatý stůl nenaplnil naše očekávání

Přijali jsme pozvání a zúčastnili se kulatého stolu k tématu strategických investic v Moravskoslezském kraji, který se konal 23. května v Poslanecké sněmovně pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a poslance Petra Letochy.

Naše očekávání byla vysoká, avšak výsledkem bylo především zklamání.

Přístup pana ministra a poslance byl, mírně řečeno, poněkud rozpačitý. Místo konstruktivního dialogu a naslouchání obavám občanů se zdálo, že hlavním cílem bylo obhájit nepopulární rozhodnutí za každou cenu. Kdo by čekal, že se nám dostane podrobných odpovědí na otázky týkající se dopadů plánované gigafactory na životní prostředí nebo na zdraví místních obyvatel, byl pravděpodobně stejně zklamán jako my.

Pozitivní však bylo, že jsme s našimi obavami nebyli sami. Na setkání se sešla pestrá škála zástupců, kteří rovněž sdílejí naše obavy o budoucnost naší přírody a kvality života. Alespoň jsme si mohli společně postesknout nad ironií „strategických investic“, které mají za cíl „zlepšit“ naše životy tím, že zničí to, co je pro nás nejcennější.

Každý řečník měl striktně vyhrazený čas na své vystoupení a i my jsme se drželi stanoveného harmonogramu a prezentovali naše argumenty jasně a stručně. Pan ministr však bohužel tuto zásadu nerespektoval. Jeho obsáhlé a časově neomezené vystoupení způsobilo, že na závěrečnou diskusi, která měla být klíčovou částí setkání, už nezbyl čas.

Z celého jednání jsme si odnesli především jedno poučení: pokud se sami nepostavíme za naše práva a nebudeme dál bojovat za ochranu naší přírody a našich domovů, nikdo jiný to za nás neudělá. Zástupci ministerstva mají zjevně jiné priority a naše obavy pro ně nejsou dostatečně strategické.

Přikládáme přepis našeho projevu.

Autor:
  • Martin Bohoněk
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli