...
  • 17. května 2024

Stanovisko Českého svazu ochránců přírody k záměru výstavby gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku

Český svaz ochránců přírody považuje záměr na vybudování obrovského průmyslového parku na orné půdě na k.ú. Dolní Lutyně z hlediska zájmů ochrany přírody, krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu za velmi nešťastný a nesouhlasí s ním.

Vybudování tak rozsáhlé investice (250 ha) v přímém sousedství ptačí oblasti Natura 2000 „Heřmanický stav-Odra-Poolší“ ohrožuje smysl a poslání tohoto evropsky chráněného území. Chráněná území nejsou a nemohou být izolované oblasti. Předmětná ptačí oblast společně s přilehlými zemědělskými pozemky představuje nesmírně cenné a nenahraditelné refugium pro biologickou rozmanitost. Záměr vybudování této průmyslové zóny je tak v rozporu s přijatými závazky ČR na ochranu biodiverzity.

Tato část Moravskoslezského kraje je silně urbanizovaná a vážně dotčená důlní činností. Další omezování volné krajiny v tomto regionu považujeme za nežádoucí a plně podporujeme občanské aktivity místních obyvatel, kteří se vymezují proti tomuto záměru a chrání si své životní prostředí. Za posledních 10 let bylo v Moravskoslezském kraji zabráno pro výstavbu neuvěřitelných 5140 ha a naopak na smysluplné využití čeká 1775 ha brownfieldů – tedy lokality nevyužívané, v minulosti již dotčené zástavbou a průmyslovou činností.

Celý článek si můžete přečíst na csop.cz

Autor:
  • Nina Brtníčková
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli