...
  • 17. dubna 2024

Oko: Stavbu továrny považujeme za ekologický zločin

Plánovaná stavba továrny na výrobu baterií v katastru Dolní Lutyně rozdělila společnost na dva tábory. Jeden v ní vidí další pracovní příležitosti pro region, který sužuje vysoká nezaměstnanost. Druhý považuje stavbu za ekologický zločin. Část kritiků záměru je sdružena ve spolku Zachovejme Poolší, který redakci OKA požádal o zveřejnění svého postoje k aktuálně velmi probíranému tématu. Níže jej přinášíme.

Se záměrem stavby gigafactory, neboli obří továrny na výrobu baterií, se už měli obyvatelé Bohumína možnost seznámit prostřednictvím reklamní dvojstrany, kterou nalezli ve svých poštovních schránkách. Chystaná stavba by však rozhodně neměla být parkem, jak název mylně napovídá. Rádi bychom proto jménem právě vzniklého spolku Zachovejme Poolší uvedli na pravou míru, jak se věci mají. Podáváme fakta vám a obyvatelům Dolní Lutyně a jejich částí, kteří na rozdíl od Bohumíňáků dosud nenašli informační leták...Proč asi?

Stavbu na 280 hektarech úrodných polí, které má ustoupit 23 hektarů lesů a kterou má protínat jediná příjezdová silnice do místní části Věřňovice, lze považovat za ekologický zločin a zároveň zločin proti lidskosti. Továrna má vyrůst 200 metrů od prvních domů a hned vedle evropsky významné lokality, kterou je ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. V té žije spousta ohrožených živočišných druhů. Ostatně příznivci cykloturistiky i procházek v přírodě tuto oblast velmi dobře znají.

Chceme rovněž připomenout skutečnost, že Věřňovice jsou třetí nejhůře zasaženou částí obce co do znečištění ovzduší v Evropské unii. Gigafactory má být vystavěna v záplavovém území, řeka Olše je tedy reálnou hrozbou. Rozlehlá pole, vytipovaná pro výstavbu, nyní slouží jako přirozený prostor pro vsak dešťových srážek a zmírnění dopadů při povodních.

Pracovních míst má vzniknout v první části jen 1 800, nikoliv avizovaných 7 100. Předpokládaný finální počet míst má vzniknout v horizontu 10 až 15 let. To z našeho pohledu neřeší současnou situaci nezaměstnanosti.

Stát tvrdí, že chce jednat transparentně, ale za našimi zády projednává změnu zákona, aby urychlil přípravu území pro gigafactory. Přitom ještě nejsou hotovy žádné výstupy ze studií ani od dotčených orgánů, týkající se prověření, zda vůbec u nás lze postavit tuto továrnu.

Z výše uvedených důvodů jsme založili spolek, který najdete na www.zachovejmepoolsi.cz. V blížícím se místním referendu se budou moci občané svobodně a demokraticky vyjádřit k plánované výstavbě. Věříme v sílu komunity a v to, že společnými silami můžeme předejít nevratným změnám našeho životního prostředí a zachovat ho pro další generace!

Členové spolku Zachovejme Poolší

Celý článek si můžete přečíst v novinách OKO

Autor:
  • Petra Klusková
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli