...
  • 26. března 2024

Založili jsme spolek a hodláme bojovat

V reakci na narůstající obavy ohledně plánované výstavby gigantické průmyslové zóny v Dolní Lutyni, oblasti známé svou úchvatnou přírodní krásou a biologickou rozmanitostí, došlo dne 26. března 2024 k založení spolku "Zachovejme Poolší". Tento významný krok představuje začátek organizovaného úsilí místních obyvatel o ochranu a zachování jedinečného charakteru jejich obce.

O co jde?

Oblast Poolší, která se pyšní rozsáhlými zelenými plochami, lesy a domovem ohrožených druhů, čelí výzvě v podobě plánů na výstavbu průmyslové zóny o rozloze 380 fotbalových hřišť. Navzdory slibům učiněným před dvaceti lety, že zde průmyslová zóna nevznikne, se zdá, že tyto plány jsou k realizaci blíže než kdy jindy. Spolek "Zachovejme Poolší" se zformoval s cílem odvrátit tuto hrozbu, která visí nad unikátní krajinou a komunitou Dolní Lutyně.

Založení spolku

Založení spolku bylo reakcí na rostoucí znepokojení místních obyvatel ohledně budoucnosti jejich obce. "Ještě nedávno by nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, jak se naše životy mohou v dohledné době změnit," uvádí zakládající členové. Spolek si klade za cíl nejen informovat veřejnost o možných negativních dopadech výstavby, ale také mobilizovat komunitu k akci a vyžadovat respektování dávných slibů.

Cíle a Akce

Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a životního prostředí v oblasti Poolší. To zahrnuje boj proti plánované výstavbě, která by měla devastující dopady na místní ekosystémy, kvalitu života obyvatel a zachování úrodné půdy a lesů. Kromě organizování místního referenda, které by umožnilo občanům vyjádřit svůj názor na plánovanou výstavbu, spolek také plánuje různé akce a informační kampaně. "Vyžadujeme plnění dohod," zdůrazňuje spolek, odkazujíc na slib, že průmyslová zóna v oblasti nevznikne.

Boj pokračuje

Zatímco datum založení spolku "Zachovejme Poolší" bude zapsáno jako klíčový moment odporu proti neuváženému rozvoji, cesta vpřed nebude snadná. Přesto však členové spolku i širší komunita věří, že společnými silami mohou ochránit to, co je pro ně nejcennější – přírodu a jedinečnost Dolní Lutyně. "Stavbu průmyslové zóny musíme zastavit!" zní jednotně odhodlaně z řad spolku, který se již nyní připravuje na další kroky v boji za zachování kouzla a životního prostředí své obce.

Loga ke stažení

Více o nás

Autor:
  • Michal Brtníček
Nejsme v tom sami

Co o nás napsali

Přeji hodně fyzických i psychických sil Vám všem při snaze o udržení Dolní Lutyně a Věřňovic v takové kráse v jaké je doposud a věřím, že se společně podaří projekt nějakým způsobem zastavit.

Ing. Robert Cieślar
Netis, a. s.

Vážení, obdivuji Vaši akceschopnost. Jste srozumitelní, transparentní a inspirativní! Děkuji. Rád přispěji a pomůžu.

Tomáš Netočný
Dokumentarista Post Bellum
a Paměti národa

Samotná skutečnost, že i starosta obce se o tak závažném rozhodnutí musí dovědět z veřejných médii je pro mne vrcholem arogance a pošlapáním zásad demokratického systému.

Richard Konkolski
První Čech, který obeplul zeměkouli